Online Shop  >  Anmeldung für Neukunden  >

Anmeldung für Neukunden

Neues Benutzerprofil erstellenVyplnením registračného formulára beriem na vedomie, že SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. bude počas trvania tohto zmluvného vzťahu spracúvať moje osobné údaje v rozsahu registračného formulára na účel registrácie, ktorá mi umožní využívanie služieb vymedzených Všeobecnými obchodnými podmienkami. Vyhlasujem, že som bol oboznámený/á s mojimi právami ustanovenými zákonom o ochrane osobných údajov.
VOP *


Bestätigungsemail wird an Ihre Adresse geschickt werden, nach Vorlage das ausgefüllte Formular.Um die Registrierung abzuschließen, klicken Sie bitte auf den Link in der E-Mail.

*Pflicht Artikel