Calendar  >

MOTO Public

09:00 - 18:00, 7. 10. 2018

CONTACT:

Anna Bitterová

E-MAIL: raceoffice@slovakiaring.sk

MOBILE: +421 917 544 227

PRICE: 110 EUR or 20 EURo/20 min.

WEB: http://www.slovakiaring.sk/en/products/drive-your-own-motorcycle/

 

 

                          Časový harmonogram / Timetable 

začiatok / startkoniec / endudalosť / sessionskupina / group
9:009:20Voľný tréning / Free PracticeA
9:209:40Voľný tréning / Free PracticeB
9:4010:00Voľný tréning / Free PracticeC
10:0010:20Voľný tréning / Free PracticeA
10:2010:40Voľný tréning / Free PracticeB
10:4011:00Voľný tréning / Free PracticeC
11:0011:20Voľný tréning / Free PracticeA
11:2011:40Voľný tréning / Free PracticeB
11:4012:00Voľný tréning / Free PracticeC
12:0012:20Voľný tréning / Free PracticeA
12:2012:40Voľný tréning / Free PracticeB
12:4013:00Voľný tréning / Free PracticeC
13:0014:00LUNCH BREAK / OBEDNÁ PRESTÁVKA
14:0014:20Voľný tréning / Free PracticeA
14:2014:40Voľný tréning / Free PracticeB
14:4015:00Voľný tréning / Free PracticeC
15:0015:20Voľný tréning / Free PracticeA
15:2015:40Voľný tréning / Free PracticeB
15:4016:00Voľný tréning / Free PracticeC
16:0016:20Voľný tréning / Free PracticeA
16:2016:40Voľný tréning / Free PracticeB
16:4017:00Voľný tréning / Free PracticeC
17:0017:20Voľný tréning / Free PracticeA
17:2017:40Voľný tréning / Free PracticeB
17:4018:00Voľný tréning / Free PracticeC

A - fast riders

B - average riders

C - beginners

Zmena časového harmonogramu vyhradená

Change of the Timetable is reserved

Organizátor si vyhradzuje právo presunúť jazdca do inej skupiny 

Organizer reserves the right to move the driver to a different group

CAR Agency CAR Public MOTO Agency MOTO Public Event

VIP Testing

SLOVAKIA RING reserves the right to change.