Gallery  >  Photo Gallery 2017  >  ETRC – ME ťahačov  >