Online shop  >  Registration  >

New customer registration

Create a new user-profileVyplnením registračného formulára beriem na vedomie, že SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. bude počas trvania tohto zmluvného vzťahu spracúvať moje osobné údaje v rozsahu registračného formulára na účel registrácie, ktorá mi umožní využívanie služieb vymedzených Všeobecnými obchodnými podmienkami. Vyhlasujem, že som bol oboznámený/á s mojimi právami ustanovenými zákonom o ochrane osobných údajov.
VOP *


To complete registration process, please click the verfication link in the email we will sent you.

*compulsory items