Press  >  Registration  >

Registration to media centre

Create a new user-profileVyplnením registračného formulára beriem na vedomie, že SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. bude počas trvania tohto zmluvného vzťahu spracúvať moje osobné údaje v rozsahu registračného formulára na účel registrácie do Media centra: www.slovakiaring.sk/o-nas/gdpr.


To complete registration process, please click the verfication link in the email we will sent you.

*compulsory items