Kalendár  >

Celodenné voľné jazdy MOTO

09:00 - 18:00, 7. 10. 2018

KONTAKT:

Anna Bitterová

E-MAIL: raceoffice@slovakiaring.sk

MOBIL: +421 917 544 227

WEB: http://www.slovakiaring.sk/produkty/moto-verejnost/

CENA: 110 EUR alebo 20 EUR/20min. 

ŠKOLENIA: 8:30 a 13:45

 

                             Časový harmonogram / Timetable 

začiatok / start koniec / end udalosť / session skupina / group
9:00 9:20 Voľný tréning / Free Practice A
9:20 9:40 Voľný tréning / Free Practice B
9:40 10:00 Voľný tréning / Free Practice C
10:00 10:20 Voľný tréning / Free Practice A
10:20 10:40 Voľný tréning / Free Practice B
10:40 11:00 Voľný tréning / Free Practice C
11:00 11:20 Voľný tréning / Free Practice A
11:20 11:40 Voľný tréning / Free Practice B
11:40 12:00 Voľný tréning / Free Practice C
12:00 12:20 Voľný tréning / Free Practice A
12:20 12:40 Voľný tréning / Free Practice B
12:40 13:00 Voľný tréning / Free Practice C
13:00 14:00 LUNCH BREAK / OBEDNÁ PRESTÁVKA
14:00 14:20 Voľný tréning / Free Practice A
14:20 14:40 Voľný tréning / Free Practice B
14:40 15:00 Voľný tréning / Free Practice C
15:00 15:20 Voľný tréning / Free Practice A
15:20 15:40 Voľný tréning / Free Practice B
15:40 16:00 Voľný tréning / Free Practice C
16:00 16:20 Voľný tréning / Free Practice A
16:20 16:40 Voľný tréning / Free Practice B
16:40 17:00 Voľný tréning / Free Practice C
17:00 17:20 Voľný tréning / Free Practice A
17:20 17:40 Voľný tréning / Free Practice B
17:40 18:00 Voľný tréning / Free Practice C

A- rýchli jazdci

B - stredne pokročilí jazdci

C - začiatočníci

 

Zmena časového harmonogramu vyhradená

Change of the Timetable is reserved

Organizátor si vyhradzuje právo presunúť jazdca do inej skupiny 

Organizer reserves the right to move the driver to a different group

 

 

AUTO agentúra AUTO verejnosť MOTO agentúra MOTO verejnosť Podujatie

VIP Testovanie

SLOVAKIA RING si vyhradzuje právo zmeny.