Kalendár  >

SOP Endurance Race

18:00 - 21:00, 10. 8. 2017

SOP Endurance Race 
E-MAIL: info@okruhy.sk

Organizačný výbor:
Roland Sikhart - 0905 44 22 56
Mojmír Čambal - 0903 52 52 53
Marián Sloboda - 0917 42 48 78
Lukáš Vician - 0903 72 73 41

 WEB: http://www.okruhy.sk/home/

Harmonogram:

 14:00   vstup do areálu

17:00 - 18:00   administratívne a technické preberanie 
18:00 - 18:30   voľný tréning (podľa časov dosiahnutých v prvej 15 min. zostavený rošt)
18:40 - 18:50   zoradenie v boxovej uličke     
18:50   výjazd zavádzacieho auta, letmý štart  
18:55 - 20:55   pretek 120 minút       
21:15   pódium 

AUTO agentúra AUTO verejnosť MOTO agentúra MOTO verejnosť Podujatie

VIP Testovanie

SLOVAKIA RING si vyhradzuje právo zmeny.