Kalendár  >

Kalendár

29 30 31 1 09:00 - 18:00
VIP
18:00 - 20:00
VIP
2 14:00 - 18:00
AUTO verejnosť
18:00 - 19:00
VIP
3 09:00 - 18:00
BTR-Performance
4 09:00 - 18:00
BTR-Performance
17:00 - 20:00
AUTO verejnosť
5 09:00 - 18:00
Testovanie - Autá
18:00 - 20:00
VIP testovanie
6 09:00 - 18:00
Testovanie - Autá
18:00 - 20:00
Procar - Motorsport
7 09:00 - 18:00
FORMELFEELING
8 09:00 - 18:00
Michael Fiala Motor-Sports - CARS
18:00 - 20:30
VIP
9 09:00 - 18:00
Histo Cup
21:30 - 22:00
VIP testovanie
10 09:00 - 18:00
Histo Cup
11 09:00 - 18:00
Histo Cup
16:00 - 19:00
AUTO verejnosť - zmena
12 09:00 - 18:00
MOTORRAID
18:00 - 20:00
VIP
13 09:00 - 18:00
MOTORRAID
18:00 - 20:00
Procar - Motorsport
14 09:00 - 18:00
Michael Fiala Motor-Sports
18:00 - 20:00
VIP
15 09:00 - 18:00
Michael Fiala Motor-Sports
18:00 - 20:00
MOTO verejnosť
16 09:00 - 18:00
GH-MOTO
17 09:00 - 18:00
GH-MOTO
18 09:00 - 18:00
GH-MOTO
17:00 - 20:00
MOTO verejnosť
19 09:00 - 18:00
Bikeracing.hu
20 09:00 - 18:00
VIP
21 09:00 - 18:00
OMV MaxxMotion Veľká cena SR
22 09:00 - 18:00
OMV MaxxMotion Veľká cena SR
23 09:00 - 18:00
OMV MaxxMotion Veľká cena SR
24 09:00 - 18:00
OMV MaxxMotion Veľká cena SR
25 09:00 - 18:00
OMV MaxxMotion Veľká cena SR
26 09:00 - 18:00
Testovanie - Autá
27 09:00 - 18:00
Testovanie - Autá
18:00 - 19:30
AUTO verejnosť
28 09:00 - 18:00
VIP testovanie
29 09:00 - 18:00
Celodenné voľné jazdy MOTO
18:00 - 19:30
VIP
30 09:00 - 18:00
WSB SPORT
31 09:00 - 18:00
WSB SPORT
18:00 - 19:30
MOTO verejnosť
1
AUTO agentúra AUTO verejnosť MOTO agentúra MOTO verejnosť Podujatie

VIP Testovanie

SLOVAKIA RING si vyhradzuje právo zmeny.