Kontakt  >  Kontaktné údaje  >

Kontakt


Address

SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.
800 Orechová Potôň 930 02
Slovenská republika
E-mail:info@slovakiaring.sk

Informácie darčekové poukazy mobil: +421 917 544 227Jazdy pre verejnosť

Anna Bitterová
Mobil: +421 917 544 227
E-mail: raceoffice@slovakiaring.sk

Obchodné oddelenie

Ing. Ľuboš Miklovič
Obchodný riaditeľ
Mobil: +421 911 133 423
E-mail:miklovic@slovakiaring.sk

Ing. Dávid Németh
Obchodný zástupca
Mobil: +421 917 767 079
E-mail:nemeth@slovakiaring.sk

Marketing

Ing. Peter Pecze
Marketing Director
E-mail: marketing@slovakiaring.sk
E-mail: pecze@slovakiaring.sk

Mgr. Katarína Baánová
Mobil: +421 917 544 436
E-mail: marketing@slovakiaring.sk
E-mail: baanova@slovakiaring.sk

Firemné eventy

Ľuboš Beder
Event Manager
Mobil: +421 905 536 493
E-mail: beder@slovakiaring.sk

Leonard Hrobárek
Event Manager & CBJ
Mobil: +421 915 737 455
E-mail: hrobarek@slovakiaring.sk

Media delegát

E-mail: media@slovakiaring.sk

Centrum bezpečnej jazdy

www.cbj.sk

Eva Esztergályosová
Office Manager
Mobil: +421 917 932 702
E-mail: cbj@slovakiaring.sk

Fakturačné údaje

SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.
930 02 Orechová Potôň 800
IČO: 44 407 793
IČ DPH: SK2022690934

Domáca platba

Účet PRIVATBANKA a.s.

IBAN:SK06 8120 0000 1911 2161 7060
BIC/SWIFT: BSLOSK22XXX
Privatbanka, a.s.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava


Účet ČSOB a.s.

IBAN: SK04 7500 0000 0040 0735 4475

BIC/SWIFT: CEKOSKBX


Zahraničná platba

PRIVATBANKA a.s.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Slovak republic


IBAN:SK06 8120 0000 1911 2161 7060
BIC/SWIFT:  BSLOSK22XXX