Online predaj  >  Darčekové poukážky  >  Jazda na vlastnom aute  >

VIANOČNÁ AKCIA AUTO

Platnosť 31.8.2019

Podmienky:

Poukážku si môžete uplatniť počas voľných jázd pre verejnosť AUTO podľa aktuálneho kalendára na

www.slovakiaring.sk/kalendar počas sezóny v mesiacoch apríl - august.

Poukážku je možné využiť výlučne na úhradu ceny za sprístupnenie rýchlostnej dráhy pretekárskeho okruhu SLOVAKIA RING za účelom neexkluzívnej individuálnej jazdy na vlastnom automobile v trvaní 30 minút za jednu jazdu. Vaša poukážka nezahŕňa zapožičanie prilby, hygienického návleku (kukly) a základné jednorazové školenie o bezpečnosti a pohybe na dráhe, ktoré je povinné absolvovať pri prvej návšteve okruhu.

Nevyhnutnou podmienkou pre umožnenie Držiteľovi poukážky uskutočniť jazdu po dráhe je predloženie tejto (nevyčerpanej) poukážky, dovŕšenie veku 18 rokov Držiteľom poukážky, vlastníctvo platného vodičského preukazu pre skupinu B Držiteľom poukážky, absolvovanie školenia o bezpečnosti a o pohybe na dráhe zabezpečeného Vydavateľom poukážky a podpísanie Vyhlásenia účastníka akcie Držiteľom poukážky.

Poukážka sa nedá vymeniť za hotovosť. Poukážka je nevratná a nevymieňa sa. Nie je možné ani vydávanie v hotovosti z poukážky.

Vydavateľ poukážky má výhradné právo určiť termín (dátum a čas) uskutočnenia individuálnej jazdy. Poukážky je možné kombinovať s inými službami poskytovanými  Vydavateľom poukážky.

Držiteľ poukážky bude povinný v areáli pretekárskeho okruhu SLOVAKIA RING dodržiavať povinnosti vyplývajúce mu z ustanovení Vyhlásenia účastníka akcie a Prevádzkového poriadku Vydavateľa poukážky.

 

Vydavateľ poukážky:
SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.,
930 02 Orechová Potôň 800,
Slovenská republika

 

REZERVÁCIE:

RACE OFFICE – Jazdy pre verejnosť:
Mobil: +421 917 544 227
E-mail: 
raceoffice@slovakiaring.sk
www.slovakiaring.sk

VIANOČNÁ AKCIA AUTO
payment acceptance
Počet kusov