Online predaj  >  Darčekové poukážky  >  Sezónna permanentka  >

Sezónna permanentka AUTO

Platnosť 31.10.2019

Poukážku je možné využiť výlučne na úhradu ceny za sprístupnenie rýchlostnej dráhy pretekárskeho okruhu SLOVAKIA RING za účelom neexkluzívnej individuálnej jazdy na vlastnom automobile počas voľných jázd v sezóne 2019. Poukážku si v  Race office vymeníte za kartu Sezónnej permanentky. Karta sa vydáva na meno a je neprenosná. Vaša poukážka nezahŕňa základné jednorazové školenie o bezpečnosti a pohybe na dráhe, ktoré je nutné absolvovať pri prvej návšteve okruhu a zapožičanie prilby. Školenie a zapožičanie prilby je možné zakúpiť na mieste.

Poukážku si môžete uplatniť počas voľných jázd pre verejnosť AUTO podľa kalendára na

www.slovakiaring.sk/kalendar počas sezóny v mesiacoch apríl - október.

Nevyhnutnou podmienkou pre umožnenie Držiteľovi poukážky uskutočniť jazdu po dráhe je predloženie tejto (nevyčerpanej) poukážky, dovŕšenie veku 18 rokov Držiteľom poukážky, vlastníctvo platného vodičského preukazu pre skupinu B Držiteľom poukážky, absolvovanie školenia o bezpečnosti a o pohybe na dráhe zabezpečeného Vydavateľom poukážky a písomné uzatvorenie Vyhlásenia účastníka akcie Držiteľom poukážky.

Poukážka sa nedá vymeniť za hotovosť. Poukážka je nevratná a nevymieňa sa. Nie je možné ani vydávanie v hotovosti z poukážky.

Vydavateľ poukážky má výhradné právo určiť/ zrušiť termín (dátum a čas) uskutočnenia individuálnej jazdy. Poukážky je možné kombinovať s inými službami poskytovanými  Vydavateľom poukážky.

Držiteľ poukážky bude povinný v areáli pretekárskeho okruhu SLOVAKIA RING dodržiavať povinnosti vyplývajúce mu z ustanovení Vyhlásenia účastníka akcie a Prevádzkového poriadku Vydavateľa poukážky.

 

Vydavateľ poukážky:
SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.,
930 02 Orechová Potôň 800,
Slovenská republika

 

REZERVÁCIE:

RACE OFFICE – Jazdy pre verejnosť:
Mobil: +421 917 544 227
E-mail: 
raceoffice@slovakiaring.sk
www.slovakiaring.sk

Sezónna permanentka AUTO
payment acceptance
Počet kusov