Online predaj  >

Jazda na FORD MUSTANG GT 2016 - 3 kolá

Platnosť 12 mesiacov

VIAC INFO O PRODUKTE

Podmienky:
Poukážku je možné využiť na jazdu na pretekárskom okruhu SLOVAKIA RING v Orechovej Potôni na vozidle Ford Mustang GT–  kolá na variante trati č.4.

Vaša poukážka zahŕňa základné školenie, zapožičanie výstroja / prilba, kukla../ a poplatok za dráhu.

Darčekové poukážka má platnosť 12 mesiacov odo dňa zakúpenia.

Deň zakúpenia je vyznačený na poukážke.

Poukážku si môžete uplatniť v rámci dopredu dohodnutých termínov.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmeny termínov jázd a to napr. v týchto prípadoch: náhla zmena, zrušenie termínu zo strany okruhu, resp. vlastníka plochy, pri technickej chybe vozidla, pri nedostatočnej obsadenosti termínu, popr. veľmi nepriaznivého počasia, pričom sa ale jazdy normálne konajú aj za dažďa atď..

Nevyhnutnou podmienkou pre umožnenie Držiteľovi poukážky uskutočniť jazdu po dráhe je predloženie tejto /nevyčerpanej/ poukážky, dovŕšenie veku 18 rokov a neprekročenie veku 75, vlastníctvo platného vodičského preukazu pre skupinu B, absolvovanie školenia zabezpečeného spoločnosťou a písomné uzatvorenie Vyhlásenia účastníka akcie a Zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci Držiteľom poukážky.

Poukážka sa čerpá jednorázovo. Poukážka sa nedá vymeniť za hotovosť. Poukážka je nevratná a nevymieňa sa. Nie je možné ani vydávanie v hotovosti z poukážky.

 Poukážky zakúpené po termíne 10.9. 2018 bude možné využiť až v priebehu budúcej sezóny (Apríl-September 2019).

REZERVÁCIE:


Názov firmy: EXTREM RACE Kft
Adresa: Károlyi István utca 44., 2151 Fót
Email: slovakiaring.driving@gmail.com

Jazda na  FORD MUSTANG GT 2016 - 3 kolá
payment acceptance
Počet kusov