Online predaj  >

Jazda na vozidlách z auto požičovne na 30 minút – Honda Civic TYPE R + Povinné školenie

Platnosť 12 mesiacov

Podmienky:

Poukážku je možné využiť výlučne na úhradu ceny za sprístupnenie rýchlostnej dráhy pretekárskeho okruhu SLOVAKIA RING za účelom neexkluzívnej individuálnej jazdy na jednom automobile z flotily SLOVAKIA RINGU (k dispozícii sú vozidlá Honda Civic TYPE R) v trvaní 30 minút za jednu jazdu. Vaša poukážka nezahŕňa zapožičanie prilby, hygienického návleku (kukly) a zahŕňa základné jednorazové školenie o bezpečnosti a pohybe na dráhe, ktoré je nutné absolvovať pri prvej návšteve okruhu. Poukážka zahŕňa prevádzkové náklady, pohonné hmoty, vstup na dráhu. Pred jazdou je povinné zložiť zábezpeku 1.000,-€ s DPH v Agentúrnej miestnosti pre prípad poškodenia automobilu. Zábezpeka Vám bude vrátená ihneď po Vašej jazde (pokiaľ sa automobilu nič nestane).

Termín individuálnej jazdy je Držiteľ poukážky povinný zarezervovať si telefonicky u Vydavateľa poukážky najneskôr do 30 dní pred uplynutím platnosti poukážky.  Jazdí sa počas sezóny v mesiacoch apríl - október.

Záväzne rezervovaný termín v čase voľných jázd AUTO je Vydavateľ poukážky oprávnený kedykoľvek zrušiť.

Nevyhnutnou podmienkou pre umožnenie Držiteľovi poukážky uskutočniť jazdu po dráhe je predloženie tejto (nevyčerpanej) poukážky, dovŕšenie veku 18 rokov Držiteľom poukážky, vlastníctvo platného vodičského preukazu pre skupinu B Držiteľom poukážky, absolvovanie školenia o bezpečnosti a o pohybe na dráhe zabezpečeného Vydavateľom poukážky a písomné uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí dráhy a vozidla k neexkluzívnej individuálnej jazde Držiteľom poukážky.

Držiteľ poukážky bude povinný v areáli pretekárskeho okruhu SLOVAKIA RING dodržiavať povinnosti vyplývajúce mu z ustanovení Zmluvy o poskytnutí dráhy a vozidla k neexkluzívnej individuálnej jazde a Prevádzkového poriadku Vydavateľa poukážky.

 

Vydavateľ poukážky:
SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.,
930 02 Orechová Potôň 800,
Slovenská republika

 

RACE OFFICE – Jazdy pre verejnosť:
Mobil:
+421 917 544 227
E-mail: raceoffice@slovakiaring.sk
www.slovakiaring.sk

Jazda na vozidlách z auto požičovne na 30 minút – Honda Civic TYPE R + Povinné školenie
payment acceptance
Počet kusov