Online predaj  >

KURZ OSOBNÉ VOZIDLÁ RACING - CENTRUM BEZPEČNEJ JAZDY

Platnosť 6 mesiacov

VIAC INFO O PRODUKTE

Podmienky:

Túto poukážku je možné využiť výlučne na úhradu ceny za absolvovanie celodenného intenzívneho kurzu, poskytovaného Vydavateľom, v maximálnej hodnote 190,-€, Beneficientom. O stanovenie termínu kurzu je Beneficient povinný požiadať Vydavateľa najneskôr do 30 dní pred uplynutím platnosti poukážky. Vydavateľ poukážky má výhradné právo určiť termín (dátum a čas)uskutočnenia kurzu. 
Termín kurzu je Vydavateľ poukážky oprávnený kedykoľvek zmeniť. Poukážka sa čerpá jednorazovo. Poukážka sa nedá vymeniť za hotovosť, je nevratná a nevymieňa sa, nie je ani možné vydávanie 
v hotovosti z poukážky. Nevyhnutnou podmienkou pre umožnenie Beneficientovi zúčastniť sa kurzu je predloženie platnej poukážky, predloženie platného vodičského oprávnenia Beneficienta pre vedenie motorových vozidiel B (v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a súhlas Beneficienta (osvedčený vlastnoručným podpisom Beneficienta) 
s podmienkami a povinnosťami stanovenými účastníkovi Vyhlásením účastníka, ktoré tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok pre poskytovanie kurzov (ďalej len  „VOP“) ako Príloha č. 1 
a ktoré je uverejnené na www.cbj.sk. Beneficient bude povinný v areáli Školy bezpečnej jazdy dodržiavať povinnosti vyplývajúce mu z ustanovení prevádzkového poriadku Vydavateľa a VOP Vydavateľa, ktoré sú zverejnené na www.cbj.sk.

 

Rezervácia termínu na kurz:  vyberte si vhodný termín na stránke www.cbj.sk a následne nás prosím kontaktujte telefonicky 
na tel. číslo +421 917 932 702 alebo mailom na cbj@slovakiaring.sk,  aby sme Vás zaradili do kurzu.  

 

Vydavateľ poukážky:
Akadémia vzdelávania vodičov, s. r. o.
800 Orechová Potôň, 930 02 Slovenská republika

 

 

KURZ OSOBNÉ VOZIDLÁ RACING - CENTRUM BEZPEČNEJ JAZDY
payment acceptance
Počet kusov