Online predaj  >

RACE TAXI KIA CEED GT

Platnosť 12 mesiacov

VIAC INFO O PRODUKTE

Podmienky:

Poukážku je možné využiť výlučne na úhradu ceny za službu Race Taxi na vyššie uvedenom automobile na pretekárskom okruhu SLOVAKIA RING za účelom neexkluzívnej jazdy v úlohe spolujazdca. Poukážka zahŕňa aj zapožičanie prilby.

Termín individuálnej jazdy je Držiteľ poukážky povinný zarezervovať si telefonicky u Vydavateľa poukážky najneskôr do 30 dní pred uplynutím platnosti poukážky. Jazdí sa počas sezóny v mesiacoch apríl - október.

Záväzne rezervovaný termín v čase voľných jázd AUTO je Vydavateľ poukážky oprávnený kedykoľvek zrušiť.

Nevyhnutnou podmienkou pre umožnenie Držiteľovi poukážky uskutočniť jazdu po dráhe je predloženie tejto (nevyčerpanej) poukážky, dovŕšenie veku 18 rokov Držiteľom poukážky a písomné uzatvorenie Vyhlásenia účastníka akcie Držiteľom poukážky.

Poukážka sa čerpá jednorázovo. Poukážka sa nedá vymeniť za hotovosť. Poukážka je nevratná a nevymieňa sa. Nie je možné ani vydávanie v hotovosti z poukážky.

Vydavateľ poukážky má výhradné právo určiť termín (dátum a čas) uskutočnenia individuálnej jazdy. Poukážky je možné kombinovať s inými službami poskytovanými  Vydavateľom poukážky.

Držiteľ poukážky bude povinný v areáli pretekárskeho okruhu SLOVAKIA RING dodržiavať povinnosti vyplývajúce mu z ustanovení Vyhlásenia účastníka akcie a Prevádzkového poriadku Vydavateľa poukážky.

 

Vydavateľ poukážky:
SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.,
930 02 Orechová Potôň 800,
Slovenská republika

 

RACE OFFICE – Jazdy pre verejnosť:
Mobil: +421 917 544 227
E-mail: 
raceoffice@slovakiaring.sk
www.slovakiaring.sk

RACE TAXI KIA CEED GT
payment acceptance
Počet kusov