Online predaj  >  Registrácia  >

Registrácia nového zákazníka

Vytvorenie/editácia účtuVyplnením registračného formulára beriem na vedomie, že SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. bude počas trvania tohto zmluvného vzťahu spracúvať moje osobné údaje v rozsahu registračného formulára na účel registrácie, ktorá mi umožní využívanie služieb vymedzených Všeobecnými obchodnými podmienkami. Vyhlasujem, že som bol oboznámený/á s mojimi právami ustanovenými zákonom o ochrane osobných údajov.
VOP *


Po odoslaní vyplneného formulára bude na Vašu adresu zaslaný overovací email. Na úspešné ukončenie registrácie je potrebné kliknúť na link uvedený v emaili.

*povinné položky