Press  >  Akreditačné formuláre  >  Akreditačný formulár FIA WTCR + FIM EWC  >

Akreditácia pre médiá | Media accreditation form

Žiadam akreditáciu na podujatie | I request media accreditation for

FIA WTCR + FIM EWC


Uzávierka akreditácií | Accreditation deadline

2.5.2019


Názov vydávateľa, média | Publisher name *
Typ | Type *
Adresa sídla | Address *

Meno a priezvisko | Pass holder name *
Pozícia | Job description *
Mobil *
Email *
Web

Kontaktná osoba v prípade nehody a tel. | Contact person in case of emergency *
Zoznam médií, kde výjde vaša reportáž| List of publications with your report *

Dôležité upozornenia! | IMPORTANT NOTICE!

Televízne a iné kamerové štáby musia požiadať o akreditáciu tu: http://syndication.eurosport.com/en/accreditation.html Firmy aj jednotlivci môžu požiadať o viac ako jednu akreditáciu, každá žiadosť však musí byť vyplnená na samostatnom formulári. Za jedno médium akreditujeme maximálne 2 zástupcov, z toho maximálne 1 fotografa. Uzávierka akreditácií je 2. mája 2019, akreditácie po tomto termíne nevybavujeme. Následne rozpošleme vyrozumenia - teda po revízii všetkých žiadostí. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Fotografi a kameramani musia pri preberaní akreditácie doložiť potvrdenie o poistení pre prípad úrazu, inak im akred. neudelíme. Pre akékoľvek otázky spojené s akreditáciami pre médiá kontaktujte tlačového delegáta Martina Trenklera na tel. čísle: 0907/ 370 727, resp. na media@slovakiaring.sk ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-- TV and other camera crews must apply here: http://syndication.eurosport.com/en/accreditation.html Media outlets can request more than one accreditation, however each request must be sent separately. We will consider maximum 2 representatives per media - maximum 1 photographer. The accreditation deadline is on the 2nd of May 2019. Afterwards we will distribute confirmation emails (after full revision). Thank you for your understanding and co-operation. All tabard media must provide health insurance in case of an accident, upon arrival to the media accreditation desk. National Press Officer: Martin Trenkler (+421 907 370 727 or media@slovakiaring.sk).