Press  >  Akreditačné formuláre  >  Akreditačný formulár pre OMV MaxxMotion Rallycross  >

Akreditácia pre médiá | Media accreditation form

Žiadam akreditáciu na podujatie | I request media accreditation for

OMV MaxxMotion Rallycross


Uzávierka akreditácií | Accreditation deadline

22.3.2019


Názov vydávateľa, média | Publisher name *
Typ | Type *
Adresa sídla | Address *

Meno a priezvisko | Pass holder name *
Pozícia | Job description *
Mobil *
Email *
Web

Kontaktná osoba v prípade nehody a tel. | Contact person in case of emergency *
Zoznam médií, kde výjde vaša reportáž | List of publications with your report *

Dôležité upozornenia! | IMPORTANT NOTICE!

Firmy aj jednotlivci môžu požiadať o viac ako jednu akreditáciu, každá žiadosť však musí byť vyplnená na samostatnom formulári. Za jedno médium akreditujeme maximálne 2 zástupcov, z toho maximálne 1 fotografa. Pre akékoľvek otázky spojené s akreditáciami pre médiá kontaktujte tlačového delegáta okruhu Martina Trenklera na tel. čísle: +421 907 370 727, resp. na media@slovakiaring.sk Uzávierka akreditácií je 22. marca 2019, akreditácie po tomto termíne nevybavujeme. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Po potvrdení akreditácie si akred. pas vyzdvihnete v akreditačnom stredisku – v hlavnej pokladni okruhu pri vstupe na hlavnú tribúnu. Media outlets can request more than one accreditation, however each request must be filled out separately. We will consider maximum 2 representatives per media and maximum 1 photographer. For any media inquiries contact Martin Trenkler at +421 907 370 727 or media@slovakiaring.sk .The accreditation deadline is strictly at midnight 22nd of March 2019. Thank you for your understanding and co-operation.

One form per one individual request. Maximum 2 requests per media and maximum 1 photographer per media allowed. The accreditation deadline is on the 19th of March 2018. No further accreditations will be processed after this date. Thank you for your understanding. After receiving confirmation, your accreditation pass will be ready for collection at the accreditation centre - located at the main cash desk.