Press  >  Akreditačné formuláre  >  Akreditačný formulár pre OMV MaxxMotion VCSR  >

Akreditácia pre médiá | Media accreditation form

Žiadam akreditáciu na podujatie | I request media accreditation for

OMV MaxxMotion Veľká cena SR preteky automobilov na okruhu/ Grand Prix of Slovak Republic


Uzávierka akreditácií | Accreditation deadline

15.8.2019


Názov vydávateľa, média | Publisher name *
Typ | Type *
Adresa sídla | Address *

Meno a priezvisko | Pass holder name *
Pozícia | Job description *
Mobil *
Email *
Web

Kontaktná osoba v prípade nehody a tel. | Contact person in case of emergency *
Zoznam médií, kde výjde vaša reportáž| List of publications with your report *

Dôležité upozornenia! | IMPORTANT NOTICE!

Firmy aj jednotlivci môžu požiadať o viac ako jednu akreditáciu, každá žiadosť však musí byť vyplnená na samostatnom formulári. Za jedno médium akreditujeme maximálne 2 zástupcov a maximálne 1 fotografa. Pre akékoľvek otázky spojené s akreditáciami pre médiá kontaktujte Martina Trenklera na tel. čísle: 0907/ 370 727, resp. na media@slovakiaring.sk Uzávierka akreditácií je 15. augusta 2019, akreditácie po tomto termíne nevybavujeme. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Po potvrdení akreditácie si akred. pas následne vyzdvihnete počas podujatia v media centre v hoteli Ring.