Produkty  >  Povinné školenie pred jazdami na okruhu  >

Povinné školenie pred jazdami na okruhu

Povinné školenie pred jazdami na okruhu

V rámci zvýšenia vašej bezpečnosti pri voľných jazdách je povinné absolvovať školenie o bezpečnosti a o pohybe na dráhe. Táto povinnosť sa vzťahuje na jazdy pre verejnosť na vlastných autách a motocykloch, ako aj na autách, ktoré vám vieme prenajať.

Jazda na okruhu je odlišná od jazdy v bežnej premávke. Na pretekárskej dráhe platia pravidlá, ktoré nie sú pre vás bežné a cieľom školenia je oboznámiť vás s týmito pravidlami. Školenie môžete absolvovať počas dní voľných jázd AUTO/MOTO podľa kalendára.

 

Školenie počas večerných voľných jázd môžete absolvovať vždy hodinu pred začiatkom voľných jázd. Školenie sa uskutočňuje pred začatím voľných jázd v areáli SLOVAKIA RING a trvá cca. 15 min. Ponúkame vám školenie v slovenskom, maďarskom, anglickom a nemeckom jazyku.
SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu uvedených časov.

Všetkých záujemcov žiadame o dochvíľnosť.

 

Cena za školenie: 20,- € s DPH

 

Školenie je jednorazové, ak ho raz absolvujete, obdržíte kartu, ktorá vás oprávňuje k jazde na okruhu a platí na všetky vaše nasledujúce jazdy na dráhe.

 

 

RACE OFFICE - Jazdy pre verejnosť:
Mobil: +421 917 544 227
E-mail: raceoffice@slovakiaring.sk

Prečo by som mal školenie absolvovať?

Pretože jazda na okruhu je odlišná od jazdy v bežnej premávke. Na pretekárskej dráhe platia pravidlá, ktoré nie sú pre vás bežné a cieľom školenia je oboznámiť vás s nimi, s vlajkovým systémom, traťou a jej zákrutami i s odlišným vedením špeciálne upravených vozidiel, ktoré ponúkame.

Musím sa vopred na školenie nahlásiť?

Áno, na školenie je potrebné sa nahlásiť vopred na tel.čísle +421 917 544 227. Informácie o čase školenia nájdete na našom webe v sekcii Kalendár. Školenie sa uskutočňuje výlučne v dňoch voľných jázd pre verejnosť.

Čo sa na školení dozviem?
Pravidlá bezpečnosti, ktoré je nutné dodržiavať pri jazde na okruhu, vlajkový systém, fungovanie traťových komisárov, ako sa zachovať v rôznych situáciách, ktoré pri jazde môžu nastať ako i základné ovládanie vášho vozidla, aby ste čo najlepšie využili celú trať.

Musí mať školenie aj spolujazdec?

Spolujazdec nemusí absolvovať školenie, pokiaľ sa neskôr nerozhodne vozidlo viesť. Musí mať však podpísané vyhlásenie pre spolujazdca, ktoré vyplní v Agency room – registračnej miestnosti, musí mať prilbu a zapnutý bezpečnostný pás. Spolujazdec je povolený iba pri jazde v automobile, pri jazde na motocykli je spolujazdec zakázaný.