Slovenský okruhový pohár

Slovenský Okruhový Pohár o.z.
e-mail: info@okruhy.sk
Organizačný výbor:
Roland Sikhart - 0905 44 22 56
Mojmír Čambal - 0903 52 52 53
Marián Sloboda - 0917 42 48 78
Lukáš Vician - 0903 72 73 41